Nayan
A furu don sera ale ko a bè cè kelen kò
Ala ma sòn cè la
Ale den wolo don sera ale ko a bè den kelen kò
Ala ma sòn den na
Muso dusu suma don sera, dusu suma ye cè sòrò ye
Ala ma sòn cè la